KURUMSAL
ÜRÜNLERİMİZ
HASAR İŞLEMLERİ
SİGORTACILIK BİLGİLERİ
İNSAN KAYNAKLARI
İLETİŞİM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ana Sayfa / Hasar / Hasar Evrak Listesi

 
 

Bedeni Hasarlar Evrak Listesi

BEDENİ HASARLARDA
Kaza sonucunda meydana gelen yaralanma, maluliyet ölüm hallerinde, ilgili belgeler tamamlanarak Forte Sigorta Bedeni Hasarlar Birimine hitaben yazılacak kısaca talep nedenini açıklayan ve ilgilinin irtibat bilgilerini (ev / iş telefonu, açık adres, varsa cep telefonu ve mail adresi, faks numarası) içeren bir talep dilekçesi ile birlikte bizimle temasa geçilmelidir.

Ayrıca Bedeni hasar dosyalarınız ve taleplerinizle ilgili her türlü bilgiyi 0312 440 44 00 numaralı telefondan Bedeni Hasarlar Birimine ulaşarak öğrenebilirsiniz.

 
Tedavi ve Sürekli Sakatlık dosyaları öncelikle tıbbi kontrol için doktora gönderilmektedir. Dosyaların incelenmesi sırasında gerekli belgelerden eksik olduğu tespit edilenler yazı ile istenir. Yazışma dilekçenizde belirtilen adrese yapılır.
 
Sorumluluk poliçelerinden (Trafik, Taşıyıcı Sorumluluk) ölüm ve sakatlık taleplerinde açılan dosyalar evrakın tam olması halinde tazminat hesaplaması için aktüere gönderilmekte;  gelen rapora istinaden onaya verilmektedir. Tedavi taleplerinde ise doktor onayının ardından herhangi bir eksik evrak söz konusu değil ise hemen onaya sunulur.
 
Dosyanız onaylandığında dilekçenizdeki irtibat bilgilerinden tarafınıza ulaşılarak ödeme belgesi (ibraname) gönderilmektedir. Hak sahibinin/lerinin ödeme belgesini imzalayarak 0312 440 67 00 nolu faksa göndermesinden sonra kayıt yaratılarak ödeme gerçekleştirilir. Ödeme belgesi gönderilirken banka bilgilerinin doldurulmuş ve üzerine "Bedeni Hasarlar Birimi Dikkatine" ibaresi yazılmış olmasına dikkat edilmelidir.
 
Resmi evrakların mutlaka asıl kaşeli (ilgili makamca ıslak kaşe ile onaylanması) olmasına dikkat edilmelidir.
 
Talebe ve hasarın oluş şekline göre yapılacak inceleme sonrasında aşağıda belirtilen evraklar dışında farklı belgeler de talep edilebilir.
 
 
Trafik kazası sonucu meydana gelen tedavi, sürekli sakatlık ve ölüm talepleri ile ilgili olarak;

** Tüm Başvurularda istenecek Genel Evraklar(Tedavi, Sürekli Sakatlık, Vefat)

 • Talep Dilekçesi (Hangi sebepten dolayı ne talep edildiğine dair beyan, dosyayı takip eden kişiye ait irtibat bilgileri, hak sahiplerine ait banka bilgileri)
 • Kaza ile ilgili olarak İlgili kurumdan(Karakol, Jandarma, Savcılık.) "Aslı Gibidir" ıslak onaylı kusur durumunu gösterir Kaza Tespit Tutanağı/Bilirkişi Raporu (Aslı veya Aslı Gibidir Onaylı),
 • Araç sürücülerine ait onaylı alkol raporu (Aslı veya Aslı Gibidir Onaylı),
 • Ehliyet, ruhsat fotokopileri

  Ayrıca sigortalı aracın otobüs olması ve talebin Otobüs Zorunlu Koltuk veya Taşıyıcı Sorumluluk Poliçelerinden yapılması durumunda,
 • Onaylı yolcu listesi  (Aslı veya Aslı Gibidir Onaylı),
 • Yolcu bileti,
 • Güzergâhı gösterir taşımacılık belgesi,
 • Araç sürücüsüne ait ticari taşıt kullanma belgesi
Genel evraklar dışında ayrıca başvuru sebebiyle ilişkili olarak,

** Tedavi Talebi için:
 • Yaralanan kişi adına.
 • Hastane Giriş/Çıkış Kayıtları (Aslı veya Aslı Gibidir Onaylı),
 • Adli rapor (Hastanın hastaneye girişinde tutulan hastaneye geliş sebebini ve kaza dışında daha önceden oluşan herhangi bir sakatlığının olup olmadığını gösterir rapor) (Aslı veya Aslı Gibidir Onaylı),
 • Doktor/Epikriz raporları (Epikriz: Hastanın hastaneye girişinden çıkışına kadar tüm birimlerde yapılan tetkikleri belirtir doktor raporu) (Aslı veya Aslı Gibidir Onaylı),
 • Hastanede yapılan masraflara ilişkin ödemenin yapıldığına dair fatura, makbuz veya ödeme dekontu  (Aslı),
 • Ayrıntılı fatura dökümleri (Aslı veya Aslı Gibidir Onaylı),
 • Tedavi esnasında ilaç kullanılmış ise reçeteler ve ilaç kupürleri (Aslı)
 • Kullanılan medikal malzeme varsa istek ve gereklilik kâğıtları ile söz konusu malzemenin hastaya kullanıldığına dair doktor/hastaneden yazı (Aslı veya Aslı Gibidir Onaylı),
** Sürekli Sakatlık Talebi için;

Sakat kalan kişi adına,

 • Tam teşekküllü bir devlet hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sakatlık oranını gösterir heyet raporu (Aslı),
 • Adli rapor (Hastanın hastaneye girişinde tutulan hastaneye geliş sebebini ve kaza dışında daha önceden oluşan herhangi bir sakatlığının olup olmadığını gösterir rapor) (Aslı veya Aslı Gibidir Onaylı)
 • Onaylı gelir durum/öğrenci belgesi, her ikisi de mevcut değil ise bağlı bulunulan muhtarlıktan ilmühaber (Aslı veya Aslı Gibidir Onaylı),
 • Vukuatlı nüfus aile tablosu (Aslı veya Aslı Gibidir Onaylı)
 • SSK, BAĞ-KUR ya da EMEKLİ SANDIĞINA kaydı olup olmadığına, varsa kaza sonucu meydana gelen sürekli sakatlığına ilişkin ilgili kurumdan maaş veya toplu ödeme yapılıp yapılmadığına dair yazı (Aslı)
** Ölüm Talepleri için;

Vefat eden kişi adına,
 • Veraset ilamı (Aslı veya Aslı Gibidir Onaylı),
 • Onaylı gelir durum/öğrenci belgesi, her ikisi de mevcut değil ise bağlı bulunulan muhtarlıktan ilmühaber (Aslı veya Aslı Gibidir Onaylı),
 • Otopsi/ölüm raporu (Aslı veya Aslı Gibidir Onaylı),
 • Defin ruhsatı (Aslı veya Aslı Gibidir Onaylı),
 • Vukuatlı nüfus aile tablosu(Aslı),
 • Vefat edenin SSK, BAĞ-KUR ya da EMEKLİ SANDIĞINA kaydı olup olmadığına, varsa varislere ilgili kurumdan maaş bağlanıp bağlanmadığı  veya toplu ödeme yapılıp yapılmadığına dair yazı (Aslı)
Not1: Ferdi kaza ölüm taleplerinde, vefat eden kişi için bağlı bulunduğu vergi dairesinden ödenecek tazminat tutarı kadar Veraset ve İntikal Vergisinden muaf olduğuna dair resmi yazı aslı
Not2: Trafik polisleri kusur durumuna ilişkin bilirkişi tespiti yapamazlar. Sadece savcılığın ataması durumunda yapabilirler. Dolayısı ile dosyada bilirkişi raporu bulunması durumunda mahkemenin bilirkişiyi atadığına dair atama kararı ile bilirkişi raporundaki kusur durumunun mahkemece kabul edildiğine dair mahkeme kararı alınması gereklidir.
Not3: Ayrıca kaza tutanağı, otopsi raporu, bilirkişi raporu, mahkeme kararı gibi resmi evraklarda vekâleti olmak kaydı ile vekil avukatın aslı gibidir onayı kabul edilmektedir. Ancak evrakta asıl olmasa bile devlet kaşesinin olması zorunludur. Özellikle bu hususa dikkat edilmelidir.


• Oto Sigortaları Hasar Evrak Listesi

• Yangın Sigortaları Hasar Evrak Listesi

• Hırsızlık Sigortaları Hasar Evrak Listesi


• Bedeni Hasarlar Evrak Listesi

• Cam Kırılması Sigortaları Hasar Evrak Listesi


• Nakliyat Sigortaları Hasar Evrak Listesi


• Mühendislik Sigortaları Hasar Evrak Listesi


 
.
Haber Hattı
29-06-2011     Merkez şubemiz yeni ofisine taşındı...   Detay
26-10-2009     Forte Sigorta, Çayyoluspor' a sponsor oldu...   Detay
26-10-2009     Tüm Sigorta işlemlerinizi internet sitemizden online yaptırın, zamandan kazanın...   Detay
26-10-2009     Forte Sigorta internet sitesi yayına girdi...   Detay
 
.
Axa Sigorta Anadolu Sigorta Allianz Sigorta Mapfre Genel Sigorta AXA Sigorta TRAMER
. .
    Copyright©2009 Forte Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.                               İnsan Kaynakları    |   Sıkça Sorulan Sorular    |    Bize Yazın                                                      Tasarım GATE Medya
.