KURUMSAL
ÜRÜNLERİMİZ
HASAR İŞLEMLERİ
SİGORTACILIK BİLGİLERİ
İNSAN KAYNAKLARI
İLETİŞİM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ana Sayfa / Hasar / Hasar Evrak Listesi

 
 

Yangın Sigortaları Hasar Evrakları

YANGIN BRANŞI HASARLARINDA İSTENİLEN BELGELER

Yangın, Yıldırım ve İnfilak Hasarlarında:
 • Mevcutsa itfaiye raporu aslı
 • Mevcutsa resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asıları yoksa hasarın meydana geliş şeklini anlatan yazılı beyan
 • Mevcutsa onarım faturaları ya da teklifler
 • Mevcutsa savcılık iddianamesi veya savcılık takipsizlik kararı aslı
 • Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; ticari emtia için, emtia alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar ve makineler için; alış faturaları, envanter kayıt kayıtları vb.)
 • Teknik servis raporu (Elektronik cihaz/Makine onarım ya da değişimi /hasarı söz konusu ise)
 • Zararı belirten talep yazısı
 • Tapu ve kira sözleşmesi sureti sigortalı mahal İşyeri ise bu belgelere ek olarak vergi levhası kopyası
 • Poliçe prim makbuzu
 • Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotoğrafları,
 • Ödemenin yapılabilmesi için Sigortalıya ait banka hesap bilgileri 5.000 TL' yi aşan tazminat ödemelerinde ve rücu edilebilecek tazminat ödemelerinde sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.
 
NOT: Eksper ve/veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.
 
Dahili su hasarlarında:
 • Mevcutsa resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asıları yoksa hasarın meydana geliş şeklini anlatan yazılı beyan
 • Mevcutsa onarım faturaları ya da teklifler
 • Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; ticari emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar ve makineler için; alış faturaları, envanter kayıtlar vb.)
 • Teknik servis raporu (Elektronik cihaz/Makine onarım ya da değişimi /hasarı söz konusu ise)
 • Zararı belirten talep yazısı
 • Tapu ve kira sözleşmesi sureti sigortalı mahal İşyeri ise bu belgelere ek olarak vergi levhası kopyası
 • Poliçe prim makbuzu
 • Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotoğrafları
 • Ödemenin yapılabilmesi için sigortalıya ait banka hesap bilgileri; 5.000 TL' yi aşan ve rücu edilebilecek tazminat ödemlerince Sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.
NOT: Eksper ve/veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.


Sel/Seylap hasarlarında:
 • Mevcutsa resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asıları yoksa hasarın meydana geliş şeklini anlatan yazılı beyan
 • Mevcutsa onarım faturaları ya da teklifler
 • Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; Ticari emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar ve Makineler için; alış faturaları, envanter kayıtları vb.)
 • Teknik servis raporu (Elektronik cihaz/Makine onarım ya da değişimi /hasarı söz konusu ise)
 • Zararı belirten talep yazısı
 • Tapu ve kira sözleşmesi sureti sigortalı mahal İşyeri ise bu belgelere ek olarak vergi levhası kopyası
 • Poliçe prim makbuzu
 • Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotoğrafları,
 • Ödemenin yapılabilmesi için sigortalıya ait banka hesap bilgileri; 5.000 TL' yi aşan tazminat ödemelerinde sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.
 
NOT: Eksper ve/veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

Fırtına hasarlarında:
 • Meteoroloji raporu
 • Mevcutsa resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asıları; yoksa hasarın meydana geliş şeklini anlatan yazılı beyan
 • Mevcutsa onarım faturaları ya da teklifler
 • Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; ticari emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar ve makineler için alım faturaları, demirbaş envanter kayıtları vb.)
 • Teknik servis raporu (Elektronik cihaz/Makine onarım ya da değişimi /hasarı söz konusu ise)
 • Zararı belirten talep yazısıTapu ve kira sözleşmesi sureti sigortalı mahal İşyeri ise bu belgelere ek olarak vergi levhası kopyası
 • Poliçe prim makbuzu
 • Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotoğrafları
 • Ödemenin yapılabilmesi için sigortalıya ait banka hesap bilgileri; 5.000 TL' yi aşan tazminat ödemelerinde sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.
 
NOT: Eksper ve/veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.
 
Grev Lokavt Kargaşalık Halk Hareketleri Kötü Niyet ve Terör hasarlarında:
 • Resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asıları yoksa hasarın meydana geliş şeklini anlatan yazılı beyan
 • Mevcutsa onarım faturaları ya da teklifler
 • Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; Ticari emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar ve Makineler için; alış faturaları, envanter kayıtları vb.)
 • Teknik servis raporu (Elektronik cihaz/Makine onarım ya da değişimi /hasarı söz konusu ise)
 • Zararı belirten talep yazısı
 • Tapu ve kira sözleşmesi sureti sigortalı mahal İşyeri ise bu belgelere ek olarak vergi levhası kopyası
 • Poliçe prim makbuzu
 • Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotoğrafları
 • Ödemenin yapılabilmesi için sigortalıya ait banka hesap bilgileri; 5.000 TL' yi aşan ve rücu edilebilecek tazminat ödemelerinde sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.
 
NOT: Eksper ve/veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

Kara Taşıtları Çarpması hasarlarında:

 • Mevcutsa resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asıları yoksa hasarın meydana geliş şeklini anlatan yazılı beyan
 • Mevcutsa onarım faturaları ya da teklifler
 • Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; ticari emtia için, emtia alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar ve makineler için; alış faturaları, envanter kayıtları vb.)
 • Teknik servis raporu (Elektronik cihaz/makine onarım ya da değişimi /hasarı söz konusu ise)
 • Zararı belirten talep yazısı
 • Tapu ve kira sözleşmesi sureti sigortalı mahal işyeri ise bu belgelere ek olarak vergi levhası kopyası
 • Poliçe prim makbuzu
 • Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotoğrafları, 
 • Ödemenin yapılabilmesi için sigortalıya ait banka hesap bilgileri; 5.000 TL' yi aşan ve rücu edilebilecek tazminat ödemelerinde sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.
 • Çarpan aracın zorunlu mali sorumluluk (Trafik) ve varsa İhtiyari mali sorumluluk poliçe kopyaları aracın ruhsat fotokopisi ile sürücü belgesi
NOT: Eksper ve/veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

Deprem hasarlarında:

 • DASK poliçesi (Doğal Afet Sigorta poliçesi) (Bir hasar durumunda da Dask poliçenizin veya Dask poliçe bilgilerinin derhal sigorta şirketine verilmesi önemlidir)
 • Resmi makamlar ve/veya üniversitelerin yer bilimleri ile ilgili bölümlerine yapılan müracaat ve sonuçlara dair alınan raporlar (Bu konuda mutlaka eksperle ve şirketle temas halinde olunması gereklidir)
 • Afet İşleri Müdürlüğü'nce verilen ve riziko konusu kıymetin hasar durumunu tevsik eden tasdikli rapor
 • Mevcutsa onarım faturaları ya da teklifler
 • Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; ticari emtia için, emtia alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar ve makineler için; alış faturaları, envanter kayıt defterleri vb.)
 • Teknik servis raporu (Elektronik cihaz/makine onarım ya da değişimi /hasarı söz konusu ise)
 • Zararı belirten talep yazısı
 • Tapu ve kira sözleşmesi sureti sigortalı mahal işyeri ise bu belgelere ek olarak vergi levhası kopyası
 • Poliçe prim makbuzu
 • Ödemenin yapılabilmesi için sigortalıya ait banka hesap bilgileri; 5.000 TL' yi aşan tazminat ödemelerinde sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.
NOT: Eksper ve/veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.


• Oto Sigortaları Hasar Evrak Listesi

• Yangın Sigortaları Hasar Evrak Listesi

• Hırsızlık Sigortaları Hasar Evrak Listesi


• Bedeni Hasarlar Evrak Listesi

• Cam Kırılması Sigortaları Hasar Evrak Listesi


• Nakliyat Sigortaları Hasar Evrak Listesi


• Mühendislik Sigortaları Hasar Evrak Listesi


 
.
Haber Hattı
29-06-2011     Merkez şubemiz yeni ofisine taşındı...   Detay
26-10-2009     Forte Sigorta, Çayyoluspor' a sponsor oldu...   Detay
26-10-2009     Tüm Sigorta işlemlerinizi internet sitemizden online yaptırın, zamandan kazanın...   Detay
26-10-2009     Forte Sigorta internet sitesi yayına girdi...   Detay
 
.
Axa Sigorta Anadolu Sigorta Allianz Sigorta Mapfre Genel Sigorta AXA Sigorta TRAMER
. .
    Copyright©2009 Forte Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.                               İnsan Kaynakları    |   Sıkça Sorulan Sorular    |    Bize Yazın                                                      Tasarım GATE Medya
.